Profil Pejabat

PPID IAIN Langsa dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor 291 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi IAIN Langsa, sebagai berikut:

 

Pejabat PPID IAIN Langsa

Nama Lengkap : Drs. H. Wardija, M.A.P
NIP : 19620314 198103 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Biro AUAK IAIN Langsa
Email : ppid@iainlangsa.ac.id